KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR

İŞVEREN

ADI SOYADI/UNVANI

ADRESİ

Bundan böyle İŞVEREN olarak anılacak

İŞÇİ

ADI SOYADI

T.C. KİMLİK NO

ADRESİ

Bundan böyle İŞÇİ olarak anılacak

SÖZLEŞME KONUSU:

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun gereğince verilerin otomatik ya da otomatik olmayan yollarla kaydedilmesi, işlenmesi, tasniflenmesi, açıklanması, aktarılması, anonim hale getirilmesi ve devredilmesidir.

MADDELER

1- …./…/………. Tarihinde İŞVEREN’in ……………………..........................................………… işyerinde çalışmaya başlayan İŞÇİ, SGK Maliye ve diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları tarafından istenen belgelerde yer alan bilgilerin doldurulması amacıyla kimlik kartında yer alan verileri kendi özgür iradesiyle ve açık rızasıyla İŞVEREN’e vermiştir.

2- İŞÇİ,

 • Parmak izini, (PDKS varsa)
 • Yüz tarama iznini, (PDKS varsa)
 • Kamera kontrol iznini, (İşyerinde Kamera İzleme Sistemi Varsa)
 • Özgeçmiş Bilgisini (CV)
 • T.C. kimlik numarasını,
 • Cep telefon numarasını,
 • E-mail adresini,
 • Adres bilgilerini,
 • Aile bilgisini,
 • Eğitim durumunu,
 • Sabıka Kaydını,
 • Banka hesap numaralarını
 • Sosyal güvenlik bilgilerini,
 • Ehliyet bilgilerini,
 • Fotoğrafını,
 • Engellilik, Rapor, İcra, Nafaka vb. durumlarını

kendi özgür iradesiyle ve açık rızasıyla kanuni amaçlar doğrultusunda kullanılmak üzere İŞVEREN’e vermiştir.

3- İŞÇİ, İşin gerekleri açısından Kamu Kurum ve Kuruluşları tarafından şimdi veya daha sonra istenecek diğer özel bilgileri İŞVEREN’e kendi özgür iradesiyle ve açık rızasıyla verecektir. Verilerinin doğruluğu ve güncelliğinden İŞÇİ sorumlu olacaktır.

4- İŞÇİ, kişisel verilerinde daha sonra meydana gelecek değişiklikleri İŞVEREN’e kendi özgür iradesiyle ve açık rızasıyla bildirecektir. Verilerinin doğruluğu ve güncelliğinden İŞÇİ sorumlu olacaktır.

5- İŞVEREN, İŞÇİ’ye ait, Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, dini, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, sabıka kaydı ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler vb. özel nitelikli kişisel verileri üçüncü şahıslarla paylaşmayacaktır. Söz konusu özel nitelikli veriler işçinin açık rızası alınmak suretiyle otomatik ya da otomatik olmayan yollarla işlenebilecektir.

6- İŞVEREN, iş bu sözleşmede yazılı kişisel verileri;

 • Veri Sorumlusu,
 • SGK yetkilileri,
 • Maliye yetkilileri
 • T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Yetkilileri
 • T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri,
 • TÜİK yetkilileri
 • Kamu Kurum ve Kuruluşları yetkilileri,
 • Teknokent Firması yetkilileri
 • BES firmaları,
 • İŞVEREN’in işyerinde çalışmakta olan insan kaynakları yetkileri,
 • İŞVEREN’in muhasebe işlerine bakan yetkilileri (Meslek Mensupları) dışında üçüncü şahıslara vermeyecektir ve işlemeyecektir.

7- İŞVEREN; İŞÇİ’ye ait verileri,

- kağıt ortamında,

- elektronik ortamda,

- elektronik araçlarda (harddisk, flash bellek, CD, DVD  vb.),

- sanal ortamlarda (internet, bulut sistemleri),

bulundurabilir, depolayabilir, işleyebilir.

8- İŞVEREN; İŞÇİ’ye ait söz konusu verilerin güvenli ortamlarda saklanması için idari, teknik ve hukuki önlemleri alacaktır. Yine söz konusu verilerin üçüncü şahısların ele geçirmesinden sorumlu olacaktır. İŞÇİ’ye ait kişisel veriler hukuka uygun ve meşru amaçlar doğrultusunda otomatik ya da otomatik olmayan yollarla işlenecektir. İŞÇİ’nin aleyhine haksızlığa yol açacak şekilde kullanılmayacaktır.

9- İŞÇİ’ye ait söz konusu tüm veriler ilgili kanunlarında yazılı süreler dolduktan sonra İŞVEREN tarafından kağıt, elektronik ortamdan, elektronik araçlardan ve sanal ortamlardan döndürülemeyecek şekilde silinecek ve yok edilecektir.

10- İŞÇİ’ye iş bu sözleşmede yazılı bütün maddeler okunup, bilgilendirilmiş ve izah edilmiştir. İŞÇİ, tüm maddelerde geçen kişisel verilerinin otomatik ya da otomatik olmayan yollarla kaydedilmesine, işlenmesine, tasniflenmesine, açıklanmasına, aktarılmasına, anonim hale getirilmesi ve devredilmesine kendi özgür iradesiyle ve açık rızasıyla onay vermiş ve kabul etmiştir.

11- İş bu sözleşme ……./…../……….. tarihinde imza altına alınmış ve 11 maddeden oluşmaktadır.

İŞVEREN - İmza Kaşe                                                                                                                    İŞÇİ -İmza

 

İş bu sözleşmede geçen kişisel verilerimi işlenmek üzere kendi özgür irademle ve açık rızamla vermiş bulunmaktayım.